Table Top Rendering of Teal Marble
80% Pattern Opacity Rendering

Example 1: 80% Pattern Opacity

100% Pattern Opacity Rendering

Example 2: 100% Pattern Opacity